Bressers -

Historiek

1855

De passie voor ontwerp, kunst en restauratie start bij Adriaan Hubert Bressers (1835-1898), een getalenteerd schilder. Zijn belangrijkste stimulator en opdrachtgever is de architect Jean Baptist (de) Bethune, pionier van de neogotiek in België. Adriaan realiseert de beschildering van verschillende volledige kerkinterieurs en verzorgt de polychrome afwerking van beelden en meubilair van de hand van de gebroeders Blanchaert, eveneens beschermelingen van de Bethune. Naast zijn atelier in Maaltebrugge, richt Adriaan een winkel, “Maison Saint-Luc”, met atelier op in de Peperstraat (Gent), waar hij diverse neogotische interieurartikelen verkoopt. Ook is hij verbonden aan de Sint-Lucasschool te Gent. Door een huwelijk tussen de families Bressers en Blanchaert worden de ateliers familiaal verbonden.

1886

Van een samensmelting tussen voormelde ateliers kan men pas in 1913 spreken. Dit gebeurt onder impuls van Léon Bressers (1865-1947), de zoon van Adriaan. Hij studeert af als decoratieschilder aan de Sint-Lucasschool te Gent in 1886. Hij ontwikkelt een meer eigen vormentaal en staat ook bekend als restaurateur van middeleeuwse muurschilderingen.

1920

Adrien Frans Bressers (1897-1986), een zoon van Léon, studeert af als architect aan de Sint-Lucasschool te Gent. Als hoofdactiviteit zal hij zich vooral bezig houden met bouw- en restauratieprojecten. Het architectenbureau vestigt zich in de Hoogstraat te Gent. Daarnaast houdt hij, na de dood van zijn vader, het kunstatelier nog tot 1972 in stand. Adrien Bressers bouwt het architectenbureau uit en beheert het bureau samen met Philippe Delva, Michel Hoste en later Paul Speeckaert. Beide laatstgenoemden zullen het architectenbureau verder leiden tot het jaar 2000.

1998 - heden

De architecten Philippe Depotter en Peter De Smet worden in 2000 de verantwoordelijken van het architectenbureau Bressers. In 2010 krijgt het bureau een nieuwe en ruime locatie aan de Kasteellaan te Gent.