Bressers -

Organisatie

Het Architectenbureau Bressers B.V.B.A. wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van haar medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Inhoudelijk is het architectenkantoor Bressers gestructureerd rondom twee polen: een nieuwbouwpool en een restauratiepool, doch is er grote interferentie tussen beide afdelingen. Deze kruisbestuiving leidt tot grotere uitdagingen waarbij respect voor een historisch gebouw of omgeving dient te worden verzoend met nieuwe hedendaagse architectuur. Door de interactie van beide werkdomeinen en de uitbouw van een gespecialiseerd team, is het mogelijk een referentielijst voor te leggen die de verschillende architectuurniveaus aftast; van restauratie tot renovatie, van interieurstudies tot grootschalige projecten, van stedenbouwkundige projecten tot randstedelijke, meer landschappelijk ingepaste architectuur.

Dankzij onze jarenlange ervaring en diversiteit in opdrachten hebben we  bovendien een ruime contactenkring opgebouwd met o.a. bouwheren, onderzoekorganismen, overheidsdiensten, aannemers, enz.