Bressers -

Visie


Goesting genereren naar poëtisch-kwalitatieve architectuur


Een ononderbroken streven naar kwaliteit en schoonheid, een reis die minstens even belangrijk is dan de eindbestemming. Een duurzame symbiose van nieuwe architectuur en restauratie. Een expertise waarbij het organisch samensmelten van beschermd erfgoed en hedendaagse architectuur de voornaamste betrachting is, telkens vertrekkend vanuit een onmisbaar creatief, contextueel, bouwhistorisch, technisch en budgettair onderzoek.

We willen met vereende krachten de goesting naar kwalitatieve, poëtische architectuur bevorderen, zowel intern als extern. Daarbij staat steeds het respect voor de mens centraal: ‘architectuur door en voor mensen’.

Met ieder project willen we een nieuwe identiteit creëren: 

‘architectuur is meer dan enkel gebouwen -- Bressers is meer dan enkel architectuur’